top of page

陳守仁長者鄰舍中心 冬至探訪


為咗行動不便嘅老友記,我哋陳守仁長者鄰舍中心亦都安排上門探訪冬至活動。鐘聲慈善社總幹事陳潔雯女士更親身落場派發福袋,希望大家過一個開開心心嘅冬至!






16 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page