top of page

鐘聲慈善社_陳守仁長者鄰舍中心_手指操(1~2)早晨呀咁多位又係同我哋一齊做運動嘅時候喇 !

今日同大家示範嘅係喺鐘聲慈善社-陳守仁長者鄰舍中心嘅容姑娘,佢會教我哋做一套好簡單嘅手指操,最啱我哋呢啲日日玩手機嘅人。手指操簡單易學,無論你係坐、企、瞓、定係行緊都可以隨時練習,聽講仲有效防止腦退化添!大家快啲跟住做啦。


如果鍾意我哋嘅分享,請記得like同share啦!1 次查看0 則留言

Commentaires


bottom of page