top of page

鐘聲介紹短片(一)


如果想多了解鐘聲慈善社嘅歷史同安老服務,不如睇吓黃韻材先生同羅蘭 女士為本社講解的介紹短片(一),我哋會分三集播出,希望你哋多多支持!

32 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page