top of page

蔡裕輝老人日間護理中心 兔氣揚眉賀新禧


今日係正月十八,繼續同大家報導蔡裕輝老人日間護理中心「兔氣揚眉賀新禧」活動嘅慶祝情況。由鐘聲慈善社社長葉榮基先生、監督黃其就先生、副秘書林詩橋女士、董事周贊華先生、林世釗先生、朱偉明先生、黃良興先生一齊派福袋。當然唔少得同財神合照拜年同玩遊戲!老友記都滿載而歸,希望兔年大家都身體健康,平安幸福!

18 次查看0 則留言

Comments


bottom of page