top of page

田家炳老人日間護理中心-母親攝影棚


今年母親節,中心為各位女性會員扮靚靚,拍攝古風美麗照片,大家都玩得十分開心,盡顯美態。

5 次查看0 則留言

Comments


bottom of page