top of page

鐘聲慈善社_田家炳老人日間護理中心_健康十巧手(第二式)

已更新:2022年2月21日多謝鐘聲慈善社田家炳老人日間護理中心為我哋示範健康十巧手第二式,透過撞擊「後溪」穴,就可以預防頭痛、放鬆頸後肌肉、亦可預防骨刺、骨頭退化等問題!咁簡單,快啲跟住我哋一齊做啦!


如果鍾意我哋嘅分享,請記得like同share啦!4 次查看0 則留言

Comments


bottom of page