top of page

「畫出笑融」老幼/傷健共融嘉年華會


等咗四個月,終於在5月21日於鐘聲慈善社胡陳金枝中學舉辦了「畫出笑融」老幼/傷健共融嘉年華會!身為主辦機構,我們總動員60位老友記,加上二十多名常董及員工,陪同中學生、特殊學習需要學生(SEN)及智障人士家庭畫圖畫,睇表演!

多謝勞工及福利局副局長 何啟明太平紳士和助理個人資料私隱專員(署理)(法律、環球事務及研究) 吳鎧楓先生擔任我們的主禮嘉賓。再要多謝贊助商們捐出的福袋。

希望好快再有機會跟 #天盛道場 #天悅健博 #汇众文化 一齊再做一塲咁有意義嘅活動!


24 次查看0 則留言

Comments


bottom of page